Waarom

We willen meer handen aan het bed. Een veilige leef- en werkomgeving waarin medewerkers daadwerkelijk bezig kunnen zijn met het verlenen van zorg. Vanuit deze drijfveer hebben we Pythia ontwikkeld. Dit softwareprogramma gaat uit van de volgende vragen: wat zijn de risicofactoren in een cliënt(groep)? Hoe worden risico’s momenteel beheerst en welke stappen kan een team daarin nog ondernemen?

 

Zorgmedewerkers maken continu afwegingen om de veiligheid van cliënten te waarborgen. Zij zijn belast met kiezen van de juiste maatregelen voor specifieke cliënten of een groep. Daarbij moeten zij rekening houden met protocollen, kwaliteitseisen en een flinke verzameling aan afspraken. Ondertussen hebben deze medewerkers steeds minder tijd om uit te zoeken wat zij moeten weten en regelen. Met Pythia willen we teams hierin ondersteunen door de kluwen aan informatie, protocollen en richtlijnen te ontwarren. Ons softwareprogramma biedt alleen kennis die ertoe doet en verschaft daardoor overzicht en helderheid.


Wat doet Pythia?

Pythia brengt snel en overzichtelijk cliëntrisico’s binnen locaties of afdelingen in beeld. Medewerkers beantwoorden eenvoudige vragen over iedere cliënt, waaruit een risicoanalyse volgt. In een oogopslag overziet een begeleider het risicoprofiel van een cliënt of een groep. Daarnaast kan een team op makkelijke wijze toetsen of het voldoet aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.

Indexeren

Pythia analyseert input van zorgteams en legt dwarsverbanden met relevante branchespecifieke kennis en ervaring. Dit zorgt voor een integrale risicoanalyse en een gericht advies.

Adviseren

Naast een risicoanalyse geeft Pythia advies op maat waar teams of afdelingen direct mee aan de slag kunnen. Denk aan een beheersmaatregel die moet worden toegepast of een product dat een organisatie kan aanschaffen om de veiligheid te verbeteren. En gaan teams eigenlijk goed om met de risico’s?

Kennis delen

Pythia bundelt kennis over veiligheid.Teams kunnen putten uit de inzichten van onder andere zorgspecialisten, veiligheidsdeskundigen, brandweer en GGD-medewerkers. Ook eigen verbeteracties of voorstellen van teams worden gedeeld, zodat kennis alle niveaus van een organisatie bereikt.


De voordelen

Voorkomen is beter dan genezen. Pythia bespaart u tijd, geld en helpt reputatieschade voor te zijn. Begeleiders overzien snel en simpel de risico’s en aandachtspunten en kunnen meteen actie ondernemen. Zo hebben zij meer tijd voor waar het écht om gaat: zorg en veiligheid bieden aan de cliënt.

 

Met het gerichte advies ontstaat er meer balans tussen de beleidsafspraken, kwaliteitseisen en de daadwerkelijke zorgverlening. De software kan worden gebruikt door iedere medewerker. De input komt vanuit de teams zelf en de zelfsturing groeit. Specialisten hoeven mede daardoor minder te managen. Iedere organisatie pakt risico’s anders aan. Zo bestaan er verschillen in protocollen, instructies, beleid en signaleringslijsten. Hier houdt Pythia rekening mee. Bij iedere instelling worden deze kwaliteitseisen en maatregelen – waar nodig – opnieuw ingevoerd. Hierdoor bepaalt u zelf wat de resultaten van een team audit voor uw organisatie betekenen. Uw eigen instellingsbeleid is de meetlat om te bepalen of een team op een goede manier met veiligheidsrisico’s omgaat.


Contact

Pythia is ontwikkeld door Triaspect. Wij zetten ons in voor het veilig verbeteren van zorg. Dit doen wij op het gebied van risico-, incident- en verbetermanagement.

Triaspect is bereikbaar op werkdagen van 08:30 uur tot 17:00 uur.

 

024 - 352 96 36
pythia@triaspect.nl


Triaspect b.v.

Fiftytwodegrees
Jonkerbosplein 52
6534 AB Nijmegen